ACCA - Støtte til pårørende til alvorlig syge

 

ACCA yder hjælp til selvhjælp, så især du som pårørende kommer til at forstå og håndtere din situation bedre.

ACCA tilbyder dig som pårørende

 • Et rum hvor du har mulighed for at sætte ord på dine tanker og følelser.
 • Støtte i dit kriseforløb.
 • Indsigt i, at livet er forandret, og hvordan du får startet en bearbejdnings- og erkendelsesproces.
 • Indsigt i forskellige måder at tackle det forandrede liv på.
 • At drage nytte af andres erfaringer.
 • Et netværk med personer i samme situation.
 • At mindske risikoen for isolation og tilbagetrækning.
 • At få flere kræfter til at komme videre på.

 

Hvordan arbejder ACCA


ACCA arbejder med et coachingforløb, der kan indeholde hjemmebesøg, individuelle sessioner - eventuelt via telefon eller på Skype - og undervisning af dig, så du kan coache og heale din pårørende. Forløbet sammensættes med udgangspunkt i din specifikke situation.

Efter de individuelle sessioner vil du blive tilbudt deltagelse i…

 • Samtalegrupper for pårørende
 • Netværksmøder for den nærmeste pårørende til en syg person
 • Skype-konferencer om emner, der er relevante for din situation

Vi er klar til at tage en uforpligtende samtale med dig om din situation og hvordan vi kan hjælpe dig videre. Du kontakter os ved at benytte ACCAs kontaktformular.


 

Family, Coaching and Healing A-Z

 

Opslag på engelsk om familiesituationer og om  redskaber til at coache og heale sit alvorligt syge familiemedlem. Dette leksikon er for pårørende om deres situation i forbindelse med en alvorlig sygdom i familien.
Find mere information under "Er du pårørende?" og ”Om ACCA" og ”Family, Coaching and Healing A-Z”.

 

Interviewing A-Z

 

ACCAs leksikon ’Interviewing, Listening and Emphatic Understanding’ har opslag på engelsk om samtalesituationer, interviewsituationer og feltarbejdssituationer. Opslagene er en kommunikationsplatform for coaching forløb i ACCA og for kontinuerte Skype-konferencer for personlige rådgivere, sponsorer og mentorer samt for Skype-konferencer om at coache og lytte til sin alvorlig syge pårørende.
Find mere information under "Er du pårørende?" og ”Om ACCA" og ”Interviewing A-Z.

 

Spiritual Coaching in Sickness, Dying and Death A-Z

 

Incarnation & Reincarnation

Opslag på engelsk og dansk om (re)incarnation og om spirituelle traditioner for hjælp til selvhjælp i forbindelse med sygdom og død.

  

ACCAs Pårørende-leksikon


ACCAs 'Pårørende A-Å' har opslag, der berører emner, der har relevans for pårørende. Hvis du har information om din pårørendes situation, om din egen situation som pårørende og metoder til at håndtere denne situation, der kan hjælpe andre pårørende, så er du velkommen til selv at skrive et opslag til leksikonet på max 256 anslag og LIX max 50.
Find mere information under "Er du pårørende?" og ”Om ACCA" og ”Pårørende A-Å”.

 

Gaver A-Å


ACCAs leksikon på dansk er en kommunikationsplatform for faste møder, netværksmøder, House-seminars og Skype-konferencer i ACCA. ’Gaver A-Å’ er også spirituelle gaver, der udveksles mellem pårørende til alvorlig syge personer.
Find mere information under "Er du pårørende?" og ”Om ACCA" og ”Gaver A-Å”.

 

Interviews


Interviewet vedrører Jørgens Østergård Andersen faglige baggrund og outlook og i den anden del ACCAs netværksmøder og healing og coaching af pårørende. Find mere information om Jørgen Østergård Andersen under ’Om ACCA – Personer’.

 

 

 


Kommende arrangementer

 


No data - The result was empty